Skip to main content

De kunst van… topteams

Team en organisatie
ontwikkelen

Samen werken aan inhoud met betekenis. Het gevoel er voor een ander te zijn. Vertrouwen en hulp ervaren. Iets van jezelf opzij zetten en terugkrijgen dat je iets moois mag doen. Iets wat je niet alleen voor elkaar krijgt. Waar je trots op kunt zijn.

Wie wil dat niet? Een vitaal team; een vitale, toekomstbestendige organisatie. Waar mensen met plezier werken aan hun gezamenlijke opgave. Waar ze weten ‘waar ze van zijn, waar ze voor staan en waar ze voor gaan’. Waar teamleden zich verbonden voelen, zodat ze graag een stap extra zetten als dat nodig is. Waar een veilige, positieve organisatiecultuur bijdraagt aan de beoogde richting of verandering.

Mooie droom. Eén probleem… Het gaat niet vanzelf. Een vitale club, groot of klein, vraagt aandacht, lef, leiderschap, doorzettingsvermogen en onderhoud. O ja, en inzicht. Inzicht in belemmeringen, teamdynamiek, motivatie en gedrag.

Nét loopt het een beetje en het glipt uit je handen. Samenwerking komt niet van de grond. Gedoe en onzekerheid komen op de voorgrond en vertrouwen en prestaties blijven achter. Mensen haken af. Gewenste ontwikkeling stokt. Het loopt niet zoals je wil. Je ziet het gebeuren en je wil er meer grip op.

Op zo’n moment kom ik graag in actie. En natuurlijk ook bij het opbouwen van nieuwe teams, als vertrouwen moet groeien en de samenwerking nog van de grond moet komen.

Als teamcoach bijt ik mij graag vast in complexe verander- of ontwikkelopgaven. Ik kijk verder dan het team. Ook naar de bedding in de eigen organisatie en naar wat past in wat de omgeving vraagt. Ik help teams om scherp te worden. Scherp op elkaar, scherp op toegevoegde waarde en scherp op de samenwerking met derden.

Ook een vitaal team of toekomstbestendige organisatie?

Mensen máken geen verbinding, mensen zíjn de verbinding’

Wat ik doe
  • Ik zorg voor verbinding. Ik ben oprecht geïnteresseerd in jou en je opgave. Ik creëer een veilige basis, waardoor mensen zich echt gezien en gesteund voelen. Ik geef vertrouwen en ga nooit aan de haal met vertrouwelijkheid.

  • Ik ontrafel. Ik kijk wat er is, analyseer, peuter, vraag door en help je in- en uitzoomen tot je zelf een helder beeld voor ogen hebt. Wat is er? Wat wil iets worden? Waar zit de energie om er iets van te maken?

  • Ik ben resultaatgericht. Als het nodig is spreek ik mensen aan. Door de veilige setting wordt dat eerder leerzaam dan ongemakkelijk. Ik geef mensen inzicht in onbewuste gewoontes en ingesleten patronen. Ik hou belangen uit elkaar en ik breng ze bij elkaar.

  • Ik ben rolzuiver. Ik heb oog voor verschillende belangen en posities, en ben een volwaardige gesprekspartner voor individu, team, leidinggevenden en bestuurders.

  • Ik breng beweging. Ik kijk naar de harde en de zachte kant en de relatie tot jezelf, de ander en de organisatie. Ik zorg voor een positieve draai doordat ik mensen met nieuwe ogen naar hun eigen rol en bijdrage laat kijken.

Samenwerken: loslaten en oversteken