Skip to main content

De kunst van…
vitaal organiseren

Samenwerken, Samensturen en samen presteren

 

De kunst van… vitaal organiseren

Medewerkers die het beste van zichzelf geven, en soms meer

Vitale organisaties presteren goed én zijn fijn om voor te werken. Ze sluiten samenwerken in hun hart en zoeken actief naar verbinding. Ze koesteren kwaliteit en talent. Ze snappen dat eigenaarschap floreert bij ruimte. 

Ruimte om jezelf te mogen zijn, om je te ontwikkelen, om bij te kunnen dragen aan een groter geheel. Ze luisteren naar hun mensen zodat die het beste van zichzelf willen geven, en soms zelfs meer.

De wereld is complex. Dat vraagt om intensief samenwerken. Met hoofd, hart en ziel. Dat vraag goed werkgeverschap, dat verder gaat dan ‘ervoor zorgen dat…’. Leidinggevenden die voorwaarden scheppen. Collega’s die samenwerken uit diepgeworteld gevoel dat diversiteit rijkdom is. Die weten dat je conflicten constructief kunt oplossen. Die ruimte zoeken voor iets nieuws. In het werk, in de hoofden van mensen en in gedrag.

Dat vraagt om omarmen van stemmen die vaak niet gehoord worden. Om het aanboren en versterken van verwantschap op zielsniveau. Het ontsteken van een vuur waar je aan kunt warmen, waar je omheen wil zitten. Om te vieren dat ‘samen’ geen loze kreet is maar de enige manier om resultaat te boeken.

Eens vrijblijvend praten?

siMOn is een veranderkundig trainings- en adviesbureau

siMOn is het bureau van mij, Arianne Simons. Ik werk als verbinder bij vraagstukken rondom medezeggenschap, samenwerken, leiderschap en governance. Ik werk voor directies, ondernemingsraden, managers, cliëntenraden, raden van bestuur en raden van toezicht.

Resultaatgericht en in gesprek met alle geledingen

Ik floreer op plekken waar het spannend is. Waar samenwerking er werkelijk toe doet; in complexe situaties. Ratio én gevoel. Doorpakken waar ruimte is. Of ruimte maken waar doorpakken nodig is.

Met mij krijg je ruim 20 jaar ervaring. Ik snap hoe teams, organisaties en medezeggenschap werken en elkaar kunnen versterken. Ik snap samenwerkings­vraagstukken. Ik kijk wat écht nodig is en combineer psychologisch, systemisch en bedrijfskundig inzicht.

Als het kan combineer ik mijn ervaring met medezeggenschap en teamcaoching. Een unieke combinatie van vakgebieden die elkaar versterkt. Ik sta voor opdenken: doorbouwen op wat er is, met één oog op de onderstroom, met gevoel voor verhoudingen en met compassie. Ik laat pas los als een probleem is opgelost.

Ik help je uit de kramp. Woel los wat vast zit. Help je losser om te gaan met elkaar en met jullie uitdagingen. Op weg naar de nieuwe energie die ontstaat als mensen zich gezien voelen…!

En… Je krijgt mij er altijd bij. Of je wil of niet, ik geef alles of niets. Professioneel én betrokken. Uitdagend en invoelend. Zorgvuldig en ontwapenend. Mijn aanpak is volwassen, verfijnd, subtiel en zonder veel ego. Ik koppel je vraag altijd aan de dagelijkse praktijk.

Neem contact op

Invloed uitoefenen op de plaats die ertoe doet

Medezeggen­schap en organisatie­ontwikke­ling:
een sterke combinatie
Wat hebben medezeggenschap, team en organisatie met elkaar van doen? Goede vraag! Het begint voor mij altijd met een stevig fundament dat wortelt in het wettelijke kader.

Dat vraagt om gedegen kennis van de specifieke juridische context van medezeggenschap. Zicht op de voetangels, klemmen én kansen binnen de wet- en regelgeving. En dan natuurlijk vooral zicht op hoe dat kader praktisch uitwerkt in jullie context. Om doorleefd inzicht in de rol van HR en sociaal beleid. Zicht ook op bedrijfsvoering. Een machinefabriek is wat anders dan een gemeente of een adviesbureau.

Op dat fundament kan pas gebouwd worden als er integraal aandacht is voor de ‘zachtere’ kanten in de samenwerking. Denk aan:

  • Effectieve communicatie

  • Samenwerking en teamdynamiek

  • Rolbewustzijn

  • Oplossingsgericht werken

  • Leiderschapsontwikkeling

  • Organisatiecultuur

  • Vertrouwen en psychologische veiligheid

De samenwerkingscultuur in een organisatie vormt een spiegel voor de samenwerking binnen en tussen teams. Daarnaast hebben individuele teams ook elk hun uitdagingen. Binnen die gelaagdheid, die complexiteit mag ik graag mijn waarde toevoegen.Stevig fundament, kunstig bouwwerk. Ik ga voor resultaat! Voor de duurzame oplossing van samenwerkingsvraagstukken.

In grotere opdrachten werk ik met een netwerk van vertrouwde partners.

Klein bureau, veel ervaring, grote impact.

Over de naam siMOn

De naam siMOn staat voor sterk imanagement eontwikkeling. Ook is het een verwijzing naar de oprichter en eigenaar Arianne Simons. Als ervaren groepsdyamica- en veranderkundige begeleidt Arianne sinds 1998 medezeggenschapsorganen en organisaties. De eerste 15 jaar is ze werkzaam geweest bij een groot opleidingsbedrijf waar ze als trainer-adviseur en later als manager heeft gewerkt. Naast haar verantwoordelijkheid voor medezeggenschap heeft ze de pijler organisatieontwikkeling opgezet en succesvol gemaakt. Inmiddels is siMOn uitgegroeid tot een belangrijke speler.