Skip to main content
Mijn aanpak

Wat wil je veranderen? Waarom? Hoe zit het met context, leiderschap, cultuur? Waar zit spanning, wat beperkt? Wat moet zeker blijven? Met deze vragen ga ik met je aan de slag. Integraal kijken en dan inzoomen op wat werkt. Samen op missie, op weg naar ruimte voor meer vitaliteit. Niet bang voor lastige vragen: nieuw vertrouwen in jezelf en de mensen om je heen.

Hoe ik werk

Iedere opdrachtgever krijgt een maatwerktraject. Een training, een meeting, een meerdaags programma over een langere periode. Altijd op basis van een zorgvuldige intake. Het liefst werk ik met een integraal ontwikkelplan dat diverse activiteiten aaneenrijgt tot een effectieve interventie die duurzaam stand houdt. Ondernemingsraden vinden deze aanpak zeer welkom omdat het aansluit bij de wens van een meerjaren ontwikkelplan.

Mensen willen voelen dat hun bijdrage er toe doet. Dat begint met creëren van voldoende openheid, veiligheid en gelijkwaardigheid. Vrijmoedig in gesprek met als doel begrip te krijgen voor elkaars standpunten en achterliggende gedachten, zonder direct te oordelen. 

Daarmee ontstaat ruimte om ‘samen op missie te gaan’. Ik zorg er voor dat ieders inbreng waardering vindt, ook de minderheidsstem. Ik put uit een rijke verzameling interventies en werkvormen. Er is altijd iets dat past bij juist júllie vraag en situatie. En… er mag gelachen worden.

Ik combineer resultaatgerichtheid met nieuwsgierig onderzoek naar de ‘onderstroom’. Ieder zijn verhaal en kijk op de zaak. De pijn mag op tafel én we houden elkaar heel. Ik zorg dat de feedback zowel het ‘ik’ als het ‘wij’ dient. Dat geeft lucht om met nieuwe ogen naar de situatie en naar ieders invloed te kijken. Op weg naar een nieuw en productiever samen.

Model voor een gezonde en vitale organisatie

Het model dat je hier ziet heb ik ontwikkeld om integraal te blijven kijken. Het vormt het vertrekpunt voor mijn visie op gezond organiseren. Het bevat de ingrediënten die bijdragen aan vitaal samenspel. Ik gebruik het als leidraad voor gesprek en analyse.

Het is belangrijk om breed te kijken en alle facetten mee te nemen. Het gaat voor mij  zowel over mensen als over hoe ze dingen organiseren. Daar zit, is mijn ervaring, altijd samenhang. Door in- en uit te zoomen krijg ik een helder beeld van wat nodig is. Pas daarna kies ik samen met mijn opdrachtgever welke aanvliegroute we kiezen. Ik weet dat je daarbij soms de tijd haar werk moeten laten doen, of ergens via een schijnbare omweg moet komen. Het samenhangend karakter van vitaal organiseren is essentieel voor mijn kijk op de wereld van mensen en organisaties. Het model helpt om dat te blijven zien en tegelijkertijd heldere keuzes te maken. En om te beoordelen of zeggenschap de plek krijgt die het toekomt. Je hebt niets aan protocollen als er een cultuurprobleem is. En meer spelregels gaan niet helpen als het leiderschap niet op orde is.

Doel en inhoud

Het start met een goede richting en bevlogenheid. Weten we waarom we doen wat we doen? Als er iets is dat samenspel bevordert, dan is het een gezamenlijk en betekenisvol doel. Omdat het belangrijk is dat we de goede dingen doen, met focus en afgestemd op een omgeving die steeds wat anders vraagt.

Speelveld en spelregels

Wie doet mee en wanneer? Met de wekelijkse meeting, de MT-vergadering, de ondernemingsraadvergadering? Spelregels kunnen formeel of informeel zijn. Hard en zacht. Structuren, rollen, taken, de rol van stakeholders, ideeën over governance en bijsturen. Hoe reageert men als het schuurt?

Leiderschap

Top-down verschuift naar bottom-up. Niemand kan meer iets alleen, dus zoeken leiders meer en breder steun. Meer eigenaarschap en ondernemerschap bij professionals. De opkomst van besturingsfilosofieën zoals Samensturing. Op zoek naar de inzet van ieders talenten en kwaliteiten. Dat begint met zicht op en inzicht in eigen functioneren. Wat geeft energie, waar loopt het weg? Waar zit ruimte voor ontwikkeling?

Cultuur

Hier gaat het over de kwaliteit van het samenspel. Contact, waardering, vertrouwen en respect als voorwaarde voor samenwerken met resultaat. Wat zijn patronen die belemmeren. Waar mag het stromen en waar niet? Juist in het ‘ongrijpbare’ ligt vaak de sleutel tot nieuw leven.

Signalen van disbalans

 • Er is geen krachtig leiderschap
 • De communicatie is niet open
 • De flow in besluitvorming ontbreekt
 • Er is te weinig flexibiliteit
 • Mensen hebben geen positieve houding
 • Er is te weinig oog voor waardering en herkenning
 • Je ervaart gebrek aan betekenis
 • De sfeer laat te wensen over
Wil je daar weleens vrijblijvend over praten?

Ben je je bewust van wat je in de ander teweegbrengt?

Altijd maatwerk
met de juiste mensen
in de juiste vorm
Ik lever advies, trainingen en ontwikkeltrajecten. Ik help bij Samen­sturing, Deep Democracy, teamcoaching en wet- en regelgeving op het terrein van medezeggenschap en HR.
Ik heb veel ervaring met
 • Strategieontwikkeling
 • Inrichting en vernieuwing van medezeggenschap
 • Sociaal beleid/arbobeleid
 • Strategisch personeelsbeleid
 • Verandermanagement
 • Persoonlijk leiderschap
 • Functiehuis en beschrijvingen (incl. sociaal plan)
 • Personal en executive coaching
Ik lever altijd maatwerk, op basis van een gedegen analyse en met interventies die zich richten op: inhoud, vaardigheden, proces, procedures en persoonlijk leiderschap.
En bel me vooral in deze gevallen
 • Liefdevol confronteren
 • Vooruitgaan zonder mensen te verliezen
 • Met nieuwe dingen durven spelen
 • Wanneer je snel actuele kennis wil opdoen
 • Voor een mentale voorjaarsschoonmaak
 • Als de wereld of tijd je dwingt tot versnellen
 • Voor meer empathie & empowerment
 • Voor dikke tips waar iedereen blij van wordt

Samensturing waar mogelijk

Waar mogelijk werk ik in de richting van Samensturing. Dat betekent dat ik jullie uitdaag om op verschillende organisatielagen in gesprek te gaan. Over je ambities, over de kennis nodig is om beter samen te werken, over hoe anderen het doen. Waardoor breed draagvlak ontstaat voor een gezamenlijke missie. En jullie met andere ogen kijken naar:

 • Het vergroten van eigenaarschap

 • Het delen en herverdelen van verantwoordelijkheden

 • Het waarderen van diversiteit in opvattingen en kwaliteiten

Dit leidt aantoonbaar tot meer ruimte voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid en verhoogt de effectiviteit en motivatie van alle betrokkenen. Lees hier meer over mijn visie op medezeggenschap en mijn visie op teamcoaching.