Skip to main content
De kunst van… jezelf blijven

Over Arianne Simons
en partners

Ik omarm schijnbare tegenstellingen. Zowel in mezelf als in mijn werk. Inhoud én proces, hard én zacht, charme én doorzettingsvermogen, speelse humor én zorgvuldigheid. Ik ben spiritueel én geworteld. Beide kanten helpen betekenis geven en beweging veroorzaken.

Ervaren adviseur en coach

Ik ben een zeer ervaren adviseur en coach op het gebied van veranderkunde, samenwerken en medezeggenschap. Ik voel me thuis bij complexe puzzels rondom ontwrichting, verandering en vernieuwing. Mijn opdrachtgevers zijn directies, ondernemingsraden, managers, cliëntenraden, raden van bestuur en raden van toezicht.

Een duurzame bijdrage aan een groter geheel

Verbinding is my middle name. Ik heb zelf managementervaring en ken de kracht van aanvaarden en werken met wat er is. Ik kan met iedereen door een deur, nou ja, bijna dan. Ik ben kritisch op de opdrachten en opdrachtgevers die op mijn pad komen. Ik werk niet voor iedereen en kijk goed of ik een toegevoegde waarde kan leveren. Liefst in de vorm van een duurzame bijdrage aan een groter, betekenisvol geheel.

Het gaat niet om mij

Ik ben energiek en word gedreven door een gevoel van sociale rechtvaardigheid. Ik word warm van het aanboren van sociaal kapitaal. Ik leer graag, ik help graag en laat nooit iemand achter. Ik ben promotor en help anderen op weg. Het gaat niet om mij, maar om wat ik teweegbreng. Ik geef om de missie van mijn opdrachtgevers. Ik hobbel niet achter elke trend aan maar ben alert op ontwikkelingen in mijn vak en kies zorgvuldig wat werking heeft.

Soms moet het, soms vraagt het moed

Tegelijkertijd heb ik als ondernemersdochter een resultaatgerichte, stoere kant. Het werk moet ‘gedaan’. Ik snap het belang van voortdurend vernieuwen en vooruitkijken. Ik weet dat het moed vergt om patronen te doorbreken. Gedoe is er niet voor niets. Ik ga dat graag professioneel te lijf. Boven de stof, maar met compassie voor de ander (en mezelf). Ik laat niet los voor er beweging is. Ik ken de kracht van simpel. Ik trek vasthoudend boven tafel wat eronder wil blijven. Ik voel wanneer ik moet stoppen. Ik ga voor de volle 100% en meer en wil gezien worden in mijn bijdrage.

Vrijmoedig spreken en openhartig luisteren

Opleidingen

Ik ben opgeleid in alle aspecten van medezeggenschap, veranderkunde en groepsdynamica. Ik heb alle levels van Deep Democracy doorlopen. Ik deed PRINCE2 projectmanagement. Ik volgde de opleiding tot teamcoach bij Martijn Vroemen en scherpte mijn trainingsvaardigheden aan bij Karin de Galan. Ik leerde hoe ‘Samensturing’ werkt bij Saminc. Ik ben meer dan goed op de hoogte met de recente wet- en regelgeving.

Ik ben gecertificeerd als medezeggenschapsopleider en -adviseur. Ook ben ik gecertificeerd voor het afnemen van persoonlijkheidsanalyses met DISC, MapsTell en Enneagram.

Daarnaast maak ik gebruik van allerlei managementmodellen die ik inzet in maatwerktrajecten en voor teamcoaching en talentontwikkeling.

Wicked problem? Kom maar op!
Partners

Ik heb een stevig netwerk van teamcoaches, advocaten, economen, financieel specialisten, ambtelijk secretarissen en specialisten op het gebied van HR en arbeids­voorwaarden. Ik zet deze specialisten in bij grotere opdrachten of bij speciale vragen.

Ik krijg directe ondersteuning van:

  • Lieneke Coolen voor de backoffice

  • Jolande van Straaten voor communicatie en design
  • Frank Goijarts voor tekstontwerp
  • Nicola Dehmer voor illustraties