Skip to main content

Medezeggenschap.
Het kan ook anders.

Wilt u medezeggenschap in de organisatie verbeteren? Bent u ervan overtuigd dat besluiten beter worden als zij gedragen worden door de mensen die erbij betrokken zijn? 

Er zijn twee soorten medezeggenschap. De bekendste is de ‘formele medezeggenschap’ tussen OR en bestuurder. Dat is in de meeste organisaties wel goed geregeld. Waar het vaak verkeerd gaat, is bij de ‘aantoonbare medezeggenschap’, die ligt in het dagelijkse contact tussen medewerker, teamcoach, manager en directie. Dat vraagt om planmatig leren en ontwikkelen van de ondernemingsraad, de leden en van medewerkers.

siMOn denkt vernieuwend over de verschillende vormen van medezeggenschap en de vertaling ervan in de praktijk. We zorgen ervoor dat medezeggenschap geen verplicht nummer is, maar daadwerkelijk toegevoegde waarde biedt voor de organisatie. Onze praktijkervaring, kennis en kunde delen we graag!

Medezeggenschap: het kan ook anders!
siMOn cirkel van invloed
De trechter van invloed op beleid