Skip to main content

Groeisessies voor de Ambtelijk Secretaris als spil van de Medezeggenschap

Wil je jouw rol als Ambtelijk Secretaris goed invullen? Dan heb je weleens behoefte aan feedback in de praktijk van jouw medezeggenschapsorgaan en je rol hierin. Dat kan nu! Meld je aan voor een serie van vier bijeenkomsten van vier uur. Kennisdelen en leren aan de hand van de eigen praktijk.

Als ambtelijk secretaris van een ondernemingsraad, cliëntenraad of een ander medezeggenschapsorgaan heb je veel verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden. Je bent de spil die zorgt voor continuïteit en kwaliteit. Of je nou veel of weinig ervaring hebt: om je rol succesvol in te vullen, heb je weleens behoefte aan feedback in de praktijk van jouw ondernemingsraad en je rol hierin.

Voor jou als ambtelijk secretaris interessant als…

  • Jezelf wil versterken in je rol als ambtelijk secretaris;
  • Je het fijn vindt om andere ambtelijk secretarissen te ontmoeten en samen op te trekken
  • Je je persoonlijk leiderschap wil versterken;
  • Je besluitvormingsprocessen wil begeleiden;
  • Als je flow en energie in je werk wilt houden, ook in deze turbulente tijd;
  • Je op zoek bent naar kennisverbreding en praktische tips voor de dagelijkse praktijk

Hoe de bijeenkomsten verlopen

De bijeenkomsten duren vier uur en zijn opgedeeld in twee blokken. Blok 1 is kennis delen. We diepen een thema uit en verrijken elkaar. Dit kunnen thema’s zijn uit het overzicht hieronder, of actuele thema’s. Het tweede deel is leren aan de hand van de eigen praktijk. Lastige situaties kunnen bespreekbaar worden gemaakt. De aanwezige deelnemers zijn hierin voor elkaar behulpzaam: we geven feedback, zijn elkaars inspiratiebron, spiegel of coach.
We wisselen ervaringen uit, om samen verder te komen.

Bekende facilitator

Arianne Simons begeleidt de bijeenkomsten. Ze is niet alleen bekend met het speelveld van jou als ambtelijk secretaris, maar ook met de raad en de organisatie waar de ambtelijk secretaris werkzaam is. Dat betekent dat er zicht is op dynamiek, ontwikkelfase van de raad en ontwikkeling van de organisatie.

Meer informatie en aanmelden

In 2022 vinden er vier bijeenkomsten plaats: een bijeenkomst per seizoen. We werken met een vaste groep van maximaal acht deelnemers, zodat we het leren van en met elkaar maximaal benutten. De locatie is een inspirerende plek in de omgeving van ’s Hertogenbosch. Onderstaande data kunnen in overleg vastgesteld worden.

  • Bijeenkomst 1 vrijdag 25 februari
  • Bijeenkomst 2 vrijdag 24 juni
  • Bijeenkomst 3 vrijdag 9 september
  • Bijeenkomst 4 vrijdag 9 december

Deelname kost in totaal per persoon € 850,- exclusief btw en inclusief lunch en koffie/thee.

Jouw rol als professional en spil doet ertoe!

Thema’s waarmee je als Ambtelijk Secretaris te maken hebt

Ontwikkeling van het medezeggenschapsteam

Als professional ondersteun jij de raad op het terrein van medezeggenschap, van wet- en regelgeving tot de ontwikkeling van het team. Hoe kun je je rol verder ontwikkelen en welke kennis en vaardigheden kun je daarvoor inzetten?

Complexe en taaie vraagstukken

De medezeggenschapsraad is een overleg- en gesprekspartner bij beleidsontwikkeling. Wat betekent dat voor de ontwikkeling van de raad en de ondersteuning door de ambtelijk secretaris? 

Vernieuwing van medezeggenschap

De rol van de medezeggenschap ligt in participatie en ‘countervailing power’. Organisaties zijn volop in transitie, zelforganisatie en eigenaarschap. Zo ook medezeggenschap. Hoe kan vernieuwing van medezeggenschap er in jouw organisatie uit zien? 

Persoonlijke groei

De ambtelijk secretaris wil zich graag ontwikkelen en professionaliseren binnen het vak. Welke persoonlijke ontwikkelpunten heb jij?